ProPoint Services Sp. z o.o. Sp. k.

ProPoint Services oferuje kompleksową realizację instalacji elektrycznych dla projektów.
Zatrudniamy wyspecjalizowanych i doświadczonych projektantów EPLAN, elektromonterów oraz elektro instalatorów. Dysponujemy wysokiej jakości sprzętem do montażu.

Naszym celem jest dostarczenie najefektywniejszych rozwiązań inżynierskich w zakresie:

 • projektowania instalacji elektrycznych (słabo- oraz silnoprądowych)  i automatyki przemysłowej w zakresie budownictwa przemysłowego oraz branży Automotive  w środowisku Eplan Electric P8, w oparciu o założenia Klienta oraz w oparciu o obowiązujące standardy Inwestycji
 • montażu systemów tras kablowych
 • montażu szaf sterowniczych i elektrycznych
 • montażu kabli zasilających
 • montażu i podłączenie przewodów magistrali komunikacyjnych
 • pomiarów wykonanych instalacji elektrycznych

ProPoint Services offers complex execution of electrical installations for projects. We provide a qualified eplan designers, electrical engineers, high quality assembly equipment and an experienced site manager ensuring to our customers the on-time completion of the project.

Our services include:

 • design of electrical (weak- and strong current) installations and industrial automation  in terms of industrial construction and automotive industry in Eplan Electric P8 environment, based on Client assumptions and in accordance with applicable standards of Investment
 • assembling the cable tray systems
 • installation of the cabinets, switch boxes
 • installation of the power supply cablesinstallation and connection of the bus lines
 • measurements performed on electrical installations